Yüksək keyfiyyətli, etik normalara müvafiq və ətraf mühitin mühafizəsinə yönələn peşəkar idarəetmə və konsaltinq xidmətlərini təmin etmək

Layihələri vaxtlı vaxtında, yüksək keyfiyyətlə və münasib qiymətlərlə yerinə yetirməklə mükəmməlliyi təmin etmək

Müştərilərin məqsəd və istəklərinə cavab verən, o cümlədən, aydın, dəqiq və real hədəf və konkret mərhələlərdən ibarət olan müfəssəl layihə planını işləyib hazırlamaq

Həlledici mərhələlərdə layihənin icrasının effektivliyini təmin etmək və müştərini mütəmadi olaraq məlumatlandırmaq

"QLOBAL DƏNİZÇİLİK RESURSLARI" MMC

Bizim məqsədimiz sizin uğurunuzdur! – Xərcləri azaltmaq, vaxtı və enerjini israf etməmək və səmərəli olmaq əsas məqsədimizdir.
Renat Rzayev
Təsisçi
Partnyorlarımız
Xidmətlərimiz
Bununla yanaşı, təklif etdiyimiz bütün çoxşaxəli xidmətlərimizlə aşağıdakı keçidə daxil olaraq daha ətraflı şəkildə məlumat ala bilərsiniz.
Texniki və texnoloji sənədlərin hazırlanması
Mövcüd olan gəmilərin və digər üzən qurğuların layihələndirilməsi və müvafiq hesabatların yerinə yetirilməsi
Mövcüd olan gəmilərin və digər üzən qurğuların layihələndirilməsi zamanı texniki sənədləşmənin hazırlanması;
“Dənizdə insan həyatının mühafizəsinə dair Beynəlxalq Konvensiyanın” və “Dənizin gəmilərdən çirklənməsinin qarşısının alınmasına dair Beynəlxalq Konvensiyanın” tələblərinə uyğun olaraq rəhbər sənədlərin hazırlanması;
Şirkətin öz ehtiyatları hesabına və yaxud istehsalçılardan və digər mənbələrdən alınmış yanacaq, sürtgü yağları, su, ehtiyyat hissələri, ərzaq və texniki məhsullar ilə gəmilərin təchiz edilməsi;
Gəmi gövdələrinin dokda və suda təmizlənməsi və boyalanması, gəminin val xətlərinin, hərəkətəgətiricilərinin və gövdə armaturlarının təmiri;
Xidmətlərimizlə maraqlanırsınız?
Sizi maraqlandıran suallarla bağlı aşağıdakı butondan "Əlaqə" səhifəsinə keçərək bizimlə əlaqə yarada bilərsiniz. Əməkdaşlarımız sizin bütün suallarınızı cavablandıracaqdır.
Son xəbərlər