1. Neft və kimyəvi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatına dair ilkin hazırlıq və kvalifikasiya; (DHDNÇ-78, A-V/1-1, 1-ci bənd)
 2. Neft tankerlərində yük əməliyyatına dair geniş proqram üzrə hazırlıq (Xam neft ilə tankların yuyulması sistemi); (DHDNÇ Məcəlləsi, A-V/1-1 2.1 və 2.2 bəndlər)
 3. İzdihamın idarə olunması üzrə hazırlıq; (DHDNÇ Məcəlləsi A-V/2 1-ci bənd)
 4. Sərnişinlərə bilavasitə xidmət göstərən heyət üzvləri üçün təhlükəsizlik üzrə hazırlıq; (DHDHÇ Məcəlləsi, A-V/2 2-ci bənd)
 5. Sərnişinlərin, yükün və gəmi gövdənin təhlükəsizliyi üzrə hazırlıq; (DHDHÇ Məcəlləsi, A-V/2 4-cü bənd)
 6. Böhran zamanı idarəetmə və insan davranışı üzrə hazırlıq; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-V/2 3-cü bənd)
 7. Gəmi mühafizəsi üzrə məsul şəxs; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/5)
 8. Gəminin mühafizəsi üzrə müəyyən edilmiş vəzifələrə malik şəxslərin hazırlığı; (DHDNÇ Məcəlləsi A-VI/6 6-cı və 8-ci bəndlər)
 9. Sürətli olmayan xilasedici qayıq və sallar üzrə mütəxəssis; (DHDNÇ Məcəlləsi A-VI/2 1-4-cü bəndlər)
 10. Gəminin mühafizəsi üzrə ümumi hazırlıq və təlimat; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/6 1-ci və 4-cü bəndlər)
 11. Yanğınla mübarizə geniş proqram üzrə; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/3, 1-4-cü bəndlər)
 12. Əmniyyətli İdarəetmə Haqqında Beynəlxalq Məcəllə; (SOLAS-74, fəs. IX)
 13. Təhlükəli və zərərli yüklərin daşınması; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, A-ll/2, B-V/b, B-V/c)
 14. Gəmidə ilk tibbi yardım; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/4 1-3-cü bəndlər)
 15. Bütün dənizçilər üçün təhlükəsizlik üzrə tanışlıq, ilkin hazırlıq və təlimat:
  • sağ qalmaq uğrunda mübarizə üsulları; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/1-1)
  • yanğına qarşı təhlükəsizlik və mübarizə; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/1-2)
  • ilk elementar tibbi yardım; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/1-3)
  • şəxsi təhlükəsizlik və ictimai məsuliyyət; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/1-4);
 16. Gəmidə tibbi nəzarət; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-VI/4 4-6-cı bəndlər)
 17. Maşın şöbəsinin resurslarının idarə olunması; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-lll/1, III/2, III/3, VIII/2)
 18. Kimyavi maddələr daşıyan tankerlərdə yük əməliyyatlarına dair geniş proqram üzrə hazırlıq; (DHDNÇ Məcəlləsi, bölmə A-V/1-1 cədvəl A-V/1-1-3 )
 19. İnert qaz sistemi; (DİHM Beynəlxalq Konvensiyanın II-2 Fəslinin, B bölməsinin 4-cü qaydasının 5.5-ci bəndi, DHDNÇ Məcəlləsi, A-V/1-1)
 20. Gəmi qazanalizatorlan və onların istismarı; (DİHM-74, II-2 Fəslinin, “B” Bölməsinin 4-cü Qaydasının 5.7-ci bəndi, DHDNÇ Məcəlləsi, A-V/1-1)
 21. Liderlik və birgə iş fəaliyyəti; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, A-ll/2, A-lll/1, A-lll/2, A-lll/3 və A-lll/6)
 22. Gəmi Əmniyyətliyi üzrə məsul şəxs; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, A-ll/2, AIII/1 .A-lll/2)
 23. Gəminin idarə olunması və manevr edilməsi (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, II/2);
 24. Elektron xəritə displeyinin və informasiya sistemlərinin istismar qaydaları; (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, A-l 1/2);
 25. Radar, avtomatik radar müşahidə vasitələri, kapitan körpüsü komandası və axtarış-xilasetmə (İdarəetmə səviyyəsində) (DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/2);
 26. Radar müşahidəsi və təsviri, avtomatik radar müşahidəsi vasitələrinin istismarı (istismar səviyyəsində)(DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1);
 27. Qlobal Dəniz Fəlakət və Əmniyyətli Rabitə sisteminin məhdud operatoru (DHDNÇ Məcəlləsi, A-IV/2);
 28. Qlobal Dəniz Fəlakət və Əmniyyətli Rabitə sisteminin ümumi operatoru(DHDNÇ Məcəlləsi, A-IV/2);
 29. Kapitan körpüsünün resurslarının idarə edilməsi(DHDNÇ Məcəlləsi, A-ll/1, II/2 və A-VIII/2);
 30. Gəmi sürücülərinin təkmilləşdirilməsi (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci qaydası);
 31. Gəmi mexaniklərinin təkmilləşdirilməsi (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci qaydası);
 32. Gəmi elektromexaniklərinin təkmilləşdirilməsi (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci qaydası);
 33. Kapitanın növbə köməkçilərinin ixtisasartırması (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci və 11/1-ci qaydaları);
 34. Kapitanın baş köməkçilərinin ixtisasartırması (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası l/11-ci və ll/2-ci qaydaları);
 35. Növbə mexanikinin ixtisasartırması (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci və lll/1-ci qaydaları);
 36. İkinci mexanikin ixtisasartırması (DHDNÇ Beynəlxalq Konvensiyası, l/11-ci və lll/2-ci qaydaları);